O nás

Společnost EVT Technology CZ s.r.o. vznikla v listopadu roku 2018, jako součást holdingu EVT Stavby s.r.o. Jsme týmem kvalifikovaných odborníků s bohatými zkušenostmi a praxí v odvětví čistírenství a úpraven vod.

Během krátké činnosti se společnosti EVT Technology CZ s.r.o. podařilo zrealizovat již řadu projektů v oblasti modernizace a výstavby čistíren odpadních vod, úpravny pitné vody, apod. Našim zákazníkům nabízíme služby od vypracování návrhu projektu technologických vybavení vodohospodářských staveb až po jejich realizaci.

EVT Technology CZ s.r.o. se specializuje na montáže a výměny aeračních systémů pro komunální a průmyslové vody, dodávky a montáže technologických celků, modernizace, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod. Kvalitně a odborně odvedenou prací se snažíme vyhovět jakýmkoliv požadavkům a přáním zákazníka a svým dílem tak přispět ke zlepšení kvality znečištěné vody a ochraně životního prostředí.

Jsme si vědomi, že voda je základem života…“my jsme voda“.

Potřebujete další informace?