Činnost společnosti EVT Technology CZ s.r.o.

 
Kompletní dodávky a montáže vodohospodářských staveb:
 • čistírny odpadních vod a vodojemů
 • úpravny vody
 • čerpací stanice a armaturní komory
 • modernizace a rekontrukce stávajících provozních objektů
 • nerezové svařence (zábradlí, pochůzné lávky, česlicové koše, ...)

 

Služby
 • zpracování návrhu projektové dokumentace vč. její kompletace v požadovaném stupni
 • dodávka a montáž komplexních i dílčích dodávek
 • vypracování technologických postupů a provozních řádů
 • individuální a komplexní zkoušky
 • uvedení do provozu
 • servisní činnost (záruční i pozáruční)

Potřebujete další informace?